Trafikkskole i Bergen

Home / Trafikkskole i Bergen

Trafikkskole i Bergen

Finn din kjøreskole!

Her kan du finne de beste kjøreskolene i Bergen og omegn, som passer deg perfekt ut ifra tid, sted og pris. Vi tilbyr de beste trafikkskolene for deg, og har god kontakt med kjøreskolene vi tilbyr!
Velg mellom mange erfarne kjørelærere, som du føler deg komfortabel med!

Om kurs og trafikkskolene

Føreropplæring er opplæring som drives med siktemål å kvalifisere personer til å avlegge førerprøve for motorvogn. Bestått førerprøve gir førerkort for den førerkortklasse man har avlagt prøve for. Førerkort er altså et dokument som gir førerrett for en bestemte type kjøretøyklasse eller kjøretøykategori.

Pris på opplæringen varierer fra klasse til klasse. En kjøretime på bil ligger mellom 400-600 kroner, mens det er litt dyrere på motorsykkel. Kjøretimer på moped koster vel 500 kr pr. hele dag med kjøring. Mens kjøretimer på lastebil/buss/vogntog koster opp imot dobbelt så mye som en kjøretime på personbil.

Føreropplæring gis ved autoriserte kjøreskoler, men for noen faser og for visse førerkorttyper er det godkjent at ledsager er nok.

I slik opplæring inngår flere elementer. Viktigst er trafikalt grunnkurs, kjøreopplæring ved trafikkskole (kjøreskole), og mengdetrening.

For nærmere definisjoner av typer førerkortklasse, førerrett, kompetansebevis, typer kjøretøykategori, m.m., se Vegtrafikkloven

Historie
Verdens første førerkort ble utstedt til tyske Karl Benz, oppfinneren av den moderne bilen, i 1888. Fordi innbyggere i Mannheim klaget over at hans Motorwagen bråkte og luktet, bad Benz myndighetene i Storhertugdømmet Baden om en skriftlig tillatelse til å føre motorvognen på offentlige veier, noe han fikk.

Det første landet som innførte et krav om førerkort for å føre motorvogn, og en obligatorisk test av førerferdigheter, var Kongeriket Preussen (da en forbundsstat i Tyskland), den 29. september 1903. I 1910 vedtok den tyske riksregjeringen å innføre krav om førerkort i hele Tyskland, og etablerte et system med tester og krav til utdannelse av førere. Det tyske systemet kom til å bli forbilde for resten av verden. Frankrike var blant landene som raskt innførte et lignende system.

Etterhvert som bilbruken økte i Nord-Amerika krevde offentligheten der at myndighetene skulle ta etter den tyske og franske modellen.

Nord-Amerikas første førerkortlov trådte i kraft 1. august 1910 i New York, selv om den i begynnelsen bare gjaldt for profesjonelle sjåfører. Delstaten New Jersey ble i juli 1913 den første til å kreve at alle sjåfører skulle bestå en obligatorisk førerprøve før det ble utstedt førerkort.

Fra 2013 er norske førerkortklasser tilpasset felleseuropeiske regler innført med EUs tredje førerkortdirektiv.